Internet marketing

CPC, CPM, CTR, CPA, BR, CPS, PPC, ROI… Azbuka internet marketing akronima

internet marketing akronimi am, b2b, b2c, br, cpa, cpc, cpm, cps, cta, ctr, Conversion rate, dns, E-commerce, ga, im, Impression, pv, ppc, reach, roi, roa, sem, seo, serp, smm, uctr,

Šta ste rekli? Treba Vam CMS i SEO da biste povećali CTR, smanjili CPA, CPM,CPC i postigli veći ROI Vašeg web sajta? Razmišljate čak i da poradite na direktnom marketingu preko PPC-a i vidite da li bi se to pozitivno odrazilo na ROA?

Da li ste često prisustvovali ovakvim razgovorima? Ljudima koji se ne bave internet marketingom ili koji tek počinju njime da se bave ovi termini potpuno su nepoznati. A u svetu marketinga su sasvim uobičajni, pa i neophodni za sporazumevanje sa ostalim marketing stručnjacima. Koriste se u Facebook marketing-u, Adwords-u, Google analytics-u…

 

Ako ste se ikada našli u ovakvoj situaciji, sigurno ste, kao i većina ljudi, klimali glavom kao da ste sve razumeli, a u stvari potajno zapisali ove termine u telefon, tablet ili laptop i pogledali kasnije šta znače. Ali to nije jedini razlog zašto bi trebalo da znate akronime koji se svakodnevno koriste u marketingu.

 

Zašto su akronimi toliko bitni u svetu internet marketinga?

 

Akronimi nam pomažu da uštedimo na vremenu i to svakodnevno. Bilo da ih koristite usmeno ili na računaru, internet marketing akronimi Vam mogu mnogo pomoći prilikom osmišljavanja i vodjenja internet marketing kampanja.

 

Marketing, a u okviru njega i internet marketing, se konstantno razvija.

 

Konstantno se razvija nova tehnologija i uvode nove tehnike, i kao posledica toga nastaje nova terminologija.

 

Bitno je da naučite jezik internet marketinga i da se upoznate sa terminima ako želite da budete u toku sa trendovima online oglašavanja i reklamiranja, a neophodno ako žeite da budete u prednosti u odnosu na druge.

 

Imajući u vidu da na internetu postoje akronimi i  termini koji imaju više značenja kao i da Wikipedia ne nudi objašnjenje za većinu njih, odlučio sam da sastavim ovu korisnu listu internet marketing akronima koje morate da znate da biste imali sveobuhvatno shvatanje terminologije iz sveta internet marketinga.

Ako vas zanima ova tema i želite više da budete u toku sa cakama vezanim za marketing, prodaju i biznis, zapratite i moj Instagram profil na ovom linku: www.instagram.com/mario_pilar_/

Pa da počnemo!

 

AM : Affiliate Marketing

 

Affiliate marketing ili posrednički marketing je marketing u kome postoji posrednik (affiliate) izmedju prodavca i kupca. Posrednik dobija procenat od prodaje. Ovaj oblik marketinga je postajao sve popularniji od 2007. godine.

 

B2B : Business to Business

 

Firme koje prodaju drugim firmama. Primeri: Salesforce.com, Google.

 

B2C : Business to Consumer

 

Firme koje direktno prodaju potrošaima. Primeri: Amazon, Apple, Nike.

 

BR : Bounce Rate

 

Website bounce rate se odnosi na procenat ljudi koji koji udju na web sajt i odmah odu sa njega bez kliktanja na bilo šta od sadržaja na tom sajtu. Visok bounce rate obično rezultira niskom konverzijom. To je zato što niko ne ostane dovoljno dugo na stranici da bi pročitao nešto od sadržaja i potom kupio to što ta web stranica nudi.

Email bounce rate se odnosi na procenat neuspešno dostavljenih imejlova. Obično se dešava zato što su neke adrese zastarele ili pogrešno zapisane.

 

CMS: Content Management System

 

Ovaj akronim se odnosi na softver pomoću kojeg se prave, vode i edituju web sajtovi. Napravljen je za one koji ne znaju mnogo o programskim jezicima, a žele da naprave sajt koji mogu sami da vode. Primeri CMS-a su: WordPress, Drupal, Joomla, WIX, and Squarespace.

 

CPA: Cost per Action

 

CPA je model internet marketinga po kojem gde osoba koja je pokrenula reklamu plaća za svaku akciju (impression) koju neko izvrši sa reklamom, bilo da je u pitanju klik, podnošenje formulara ili prodaja. Internet marketing stručnjaci obično koriste CPA kako bi odredili koliko im treba novca za reklamu koja uspeva kod ljudi.

 

CPC: Cost per Click

 

CPC način plaćanja u internet marketingu znači da će sajt koji koristi CPC naplatiti osobi koja reklamira nešto svaki put kad internet korisnik klikne na njihovu reklamu. Za ovaj metod plaćanja obično postoji dnevni budžet i čim se on potroši reklama se gasi.

 

CPM: Cost per Mille

 

Cost-per-mille ili Cost-per-thousand-impressions je model plaćanja reklama koji se bazira na sistemu plaćanja 1000 “impresija” CPM jedinica odnosno 1000 prikaza reklama. Ukupan trošak po CPM modelu se računa tako što se cena CPM-a podeli sa brojem CPM jedinica. Primer može biti oglašavanje na Facebook ili Google AdWords -u.

 

CPS: Cost per Sale

 

CPS je model plaćanja online reklamiranja pri čemu onaj koji “pušta” reklame plaća svaki put kada dodje do prodaje proizvoda ili usluge.

 

CTA: Call to action

 

Call-to-action ili poziv na akciju je svakako jedan od najpoznatijih termina u internet marketingu. CTA funkcioniše tako što navodi internet korisnike da preduzmu odredjenu akciju.

CTA može da izgleda kao link, dugme, slika i tome slično, i cilj mu je da podstakne posetioca web sajta da klikne na njega kako bi otišao na drugi sajt ili download-ovao nešto.

CTA može da se nalazi bilo gde na Vašem web sajtu, u imejlu ili na kraju blog posta.

 

CTR: Click through rate

 

CTR je način da se izmeri uspeh online reklame. Sračunava se u procentima tako što se podeli broj klikova na reklamu sa brojem akcija koje je internet korisnik preduzeo. To se potom pomnoži sa 100. I izračava se u procentima.

CTR je odličan način da procenite koliko je uspešna Vaša online reklama ili online marketinška kampanja. Ako je reklamu videlo 100 ljudi, ali je samo jedna osoba kliknula na nju, onda je CTR 1% (odnosno 1 : 100).

Možete da je koristite kako biste uporedili 2 ili više online reklama. Ona koja ima viši rezultat je bolja i samim tim nju treba zadržati. Ostale možete izbrisati ili jednostavno izmeniti.

 

Conversion rate konverzija

 

Konverzija je još jedan izuzetno bitan termin u internet marketingu. Konverzija podrazumeva ostvarenje cilja Vaše online reklame. To može da bude kupovina nekog proizvoda, pretplata na odredjenu uslugu ili tome slično. Stopa konverzije se može sračunati tako što se broj konverzija (kupovina, pretplata, popunjavanje formulara, itd.) podeli sa brojem posetilaca sajta.

 

Stranicama sa visokom stopom konverzije ide odlično, dok stranicama sa niskom stopom konverzije ide loše.

 

DNS: Domain Name System

 

DNS je sistem imenovanja sajtova koji se koristi da bi se IP adrese prevele na čitljiva imena. Da DNS ne postoji internet adresa poput ove www.facebook.com bi izgledala ovako 69.63.176.11.

 

E-commerce

 

E-commerce je akronim za electronic commerce ili internet prodaju. Odnosi se samo na biznise koji se obavljaju online. Cilj internet marketing strategija je da usmere internet korisnika na web sajt gde će on kupiti proizvod ili pretplatiti se na uslugu.

 

FB: Facebook

 

Ono na šta ste navučeni.

 

GA: Google Analytics

 

Google Analytics se Google-ov servis koji pruža detaljan uvid u statistike saobraćaja odredjenog web sajta i sabraćaja do tog sajta, ali  meri i njegovu stopu konverzije. Internet marketing stručnjaci koristi GA kako bi bolje upoznali svoje potencijalne potrošače tj. kako bi znali odakle dolaze internet korisnici na njihov sajt i kako bi videli sve oblike interakcije korisnika sa njihovim sajtom (lajkovanje, komentarisanje, šerovanje).

Dakle ako želite da imate uvid u posećenost Vašeg sajta tj. da vidite ko dolazi na Vaš sajt, da li im se dopada, šta oni čitaju, šta kupuju i kako su do njega došli, Google Analytics je način da to uradite.

Osim toga, GA je lak za korišćenje, pouzdan i što je možda najvažnije – besplatan.

 

HTML: Hyper Text Markup Language

 

HTML je programski jezik pomoću koga se prave web sajtovi, glavne stranice i imejlovi. Pomoću njega se gradi struktura sajta, sve od naslova i podnaslova, preko lista, do footer-a.

H1 je vrlo često u upotrebi medju kreatorima sadržaja i internet marketing stručnjacima. On je “podnaslov” najvišeg nivoa, a pored estetske vrednosti koju nosi, on je bitan kao mesto gde je važno ubaciti ključnu reč.

 

IM: Internet Marketing

 

Internet marketing ili online marketing je proces promovisanja proizvoda, usluge, brenda i njima sličnih stvari preko interneta. Firma koja ima svoj web sajt i želi da poveća prodaju sa interneta koristiće tehnike internet marketinga. Ovo je ključna reč u svetu marketinga i prodaje jer danas sve više i više ljudi kupuje online, a ne u pravim prodavnicama.

 

Impression

 

Impression takodje zvan view ili ad view je jedan prikaz odredjene reklame na web stranici. Odredjen broj pretraživača ima model naplaćivanja reklama koji se bazira na broju prikaza, dok se većina bazira na broju klikova na reklamu (PPC)

 

LP: Landing Page

 

Landing page ili glavna stranica (lead capture page/ lander) je stranica koja ima za cilj isključivo prodaju ili uzimanje imejl adrese posetioca sajta. LP je termin koji je često usko povezan sa društvenim mrežama.

 

OS: Operating Systems

 

Operativni sistemi su, ukratko, sistemi preko kojih hardver “komunicira” sa softverom. Najpoznatiji operativni sistemi su Windows, Linux, iOS i Mac. Dobro je znati i ovaj akronim iako sad kad je objašnjen deluje opštepoznato.

 

PV: Page View

 

Page view ili pregled stranice je zahtev da se učita jedna stranica na internetu. Internet marketing stručnjaci ga koriste da bi analizirali svoje web sajtove kao i da bi proverili da li ima ikakvih promena u rezultatima web stranice u pogledu više ili manje pregleda.

 

PPC: Pay Per Click

 

PPC je jedan od najpopularnijih metoda online reklamiranja. PPC je vrsta plaćenog internet marketinga gde Vi plaćate platformi na kojoj je Vaša reklama samo kada neko klikne na nju. PPC platforme su Google Adwords, Bing, Facebook, LinkedIn i mnoge druge. Izuzetno bitno kod facebook marketing-a i adwords oglašavanja.

 

Reach

 

U svetu internet marketinga reach se odnosi na broj ljudi koji čini publiku na koju je Vaša reklama ciljana. Primera radi, zamislite online reklamu koja je ciljana na vlasnike automobila. Ako web sajt na koji vodi reklama poseti 100.000 ljudi od kojih 90% ima automobil, onda bi ta reklama “doprla” odnosno reach-ovala 90.000 vlasnika automobila u roku od mesec dana. Ovaj termin se koristi u svetu običnog marketinga kao i u svetu internet marketinga.

 

ROI: Return On Investment

 

ROI je termin koji se stalno javlja u svetu biznisa ali se takodje koristi u svetu internet marketinga.

 

Izračunava se na sledeći način:

 

Prinos na investicije (%) = (Neto profit / Investicije) × 100.

 

Na primer:

 

Neto profit Vaše PPC reklame je 500 evra. Potrošili se 125 evra iz svog budžeta na tu reklamu.  Tako da sledi (500/125) x 100 = 400%.

 

Ipak ROI bi bilo nemoguće izračunati bez praćenja uspeha online reklama i analitike. Npr. Vi unajmite freelancer-a da Vam napiše 10 članaka, i od tog trenutka Vaša stranica ima bolji ranking. Bez analize Vi ne biste znali koliko je tom uspehu zapravo pomogao taj freelancer odnosno njegovi članci. Medjutim, korišćenjem plaćenih reklamnih kampanji tj. internet marketing kampanji Vi možete da pratite svaki klik na tu reklamu.

 

Dakle, ROI je način merenja uspeha koji uzima u obzir zaradu u odnosu na ukupni kapital koji je uložen.

 

ROA: Return On Assets

 

ROA služi kao indikator profitabilnosti firme u odnosu na njena ukupna sredstva. ROA pokazuje koliko je efikasna uprava u korišćenju sredstava u svrhe generisanja prihoda. Grubi prevod bi bio prinos na imovinu/sredstva.

 

SEM: Search Engine Marketing

 

Search Engine Marketing podrazmeva plaćanje marketinga tj. reklamiranja preko pretraživača. Na Google-u se koristi Google Adwords koji pokazuje Vaše reklame na samom vrhu liste sa sadržajem ili na desnom side bar-u. Većina pretraživača ima SEM program koji Vam omogućava plaćanje reklama koje će se posle pojaviti kod sponzorisanih rezultata pretrage. SEM je, dakle, vid internet marketinga koji ima za cilj da učini web sajt što vidljivijim tj. da ga rangira što više u rezultatima pretrage, i to putem optimizacije i reklamiranja.

 

SEO: Search Engine Optimization

 

SEO, baš kao i SEM, se fokusira na internet marketing na nivou pretraživača. Najveća razlika izmedju SEO-a i SEM-a je da prilikom korišćenja SEO-a ne postoji plaćanje pretraživačima. SEO rangira web sajtove u organskoj pretrazi. Postoji mnogo faktora koji se uzimaju u obzir prilikom pravljenja SEO optimizovanog web sajta, kao i prilikom njegovog rangiranja. Medjutim, niko ne može dati tačnu formulu za visoko rangiranje sadržaja jer Google nikad nije zvanično otkrio svoj algoritam za rangiranje. Neke od ključnih tačaka su optimizacija slika, ključne reči, brzina učitavanja, “bounce” stopa, linkovanje, šerovanje na društvenim mrežama i mnoge druge stvari.

 

SERP: Search Engine Results Page

 

Internet marketing stručnjaci koriste termin SERP iz krajnje jednostavnog razloga – zato što ih mrzi da izgovore ceo izraz. U pitanju je stranica sa rezultatima pretrage, a glavni cilj internet marketinga je dospeti u top 5 SERP-a kad se ukuca odredjena ključna reč. Izuzetno je veliki uspeh dospeti u top 10 rezultata pretrage jer to znači da je CTR više od 91%. Što je više rangirana Vaša web stranica to je veća verovatnoća da će neko kliknuti na nju prilikom pretrage.

 

SMM: Social Media Marketing

 

Društvene mreže su veoma važne u svetu internet marketinga i online oglašavanja. Većina firmi ulaže mnogo vremena, truda i novca kako bi generisali saobraćaj sa društvenih mreža poput Facebook-a, Twitter-a, Pinterest-a, Instagram-a i mnogih drugih. Neki vlasnici web stranica su zaradili milione tako što su šerovali sadržaj drugih ljudi i generisali mnogo saobraćaja sa društvenih mreža. Baš iz tog razloga su mnoge velike kompanije spremne da plate velike sume novca prilikom unajmljivanja SMM stručnjaka tj. marketing stručnjaka za društvene mreže.

 

uCTR: Unique Click Through Rate

 

uCTR je broj ljudi koji je kliknuo na reklamu podeljen sa brojem ljudi kojima je prikazana reklama. Na primer: ako je 20 ljudi kliknulo na reklamu koja je bila prikazana 1000 ljudi, onda je uCTR 2%.  On se cesto koristi kod facebook marketing-a pošto jedna reklama bude više puta istoj osobi prikazana.

 

 URL: Uniform Resource Locator

 

URL je verovatno svima poznat akronim, ali uvek se nadje neko kome nije 100% jasno šta on znači. URL je adresa web stranice, a njegova struktura je veoma bitna za SEO. Ukoliko neko pogrešno iskuca URL javlja se čuvena “404 error”, a Vi ne želite da Vaš link pošalje Vašeg potencijalnog potrošača na tu adresu. Struktura URL je bitna za indeksiranje i rangiranje stranica i zato obratite pažnju na nju.

 

Dakle, ukoliko ste se našli u situaciji da ste na sastanku i neko spomene akronim od 3 slova, a Vi provedete narednih 5 minuta klimajući potvrdno glavom iako sve vreme razmišljate šta bi on mogao da znači i uzaludno pokušavate iz konteksta da shvatite – ne brinite se.

Niste jedini.

Svi smo se nekad našli u toj situaciji. Zato pročitajte ovu listu najčešćih akronima i izbegnite tu neprijatnost sledeći put.

 

Ukoliko Vas zanima još neki internet marketing akronim ili termin koji nisam spomenuo, slobodno ostavite pitanje u komentarima i očekujte brz odgovor! Verovatno će vam biti i ovaj tekst sa mog bloga interesantan: Kako da povećate posećenost vašeg sajta.

 

Pratite me na društvenim mrezama:

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 4]
You may also like
seo optimizacija
Šta je SEO optimizacija sajta i kako se radi
marketing strategija
Vrste marketing strategija koje su pun pogodak

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage